Politica de garanție

Condiţii de acordare a Garanţiei

 • Consideram asigurarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal cu un angajament fondamental, prin urmare vom dedica toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordantă cu Regulamentul (11E) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecţia datelor” sau “GDPR”), precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă.
 • În general colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel incât aveţi controlul asupra tipului de informaţie pe care ne-o oferiţi. Primim date personale de la dvs. când completaţi formularul pentru acordarea garanţiei sau solicitarea unei intervenţii de service şi ne transmiteţi numele şi prenumele, e-mailul, telefonul şi adresa. Vom utiliza datele dvs cu caracter personal pentru prestarea serviciilor TOCUT CRISTIAN PFA în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
 • -Preluarea solicitărilor de reparaţie ale produselor dvs.
 • -Notificări privind status-ul procesării solicitării dvs. de reparaţie.
 • -Invitaţia de a completa chestionare de satisfacţie.
 • -Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea şi executarea unui contract între TOCUT CRISTIAN PFA şi dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislaţia aplicabilă, inclusiv legislaţia fiscală şi contabilă.
 • Ne întemeiem aceste activităţi pe interesul nostru legitim de a desfăşura activităţi comerciale, având întotdeauna grijă că drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale să nu fie afectate. TOCUT CRISTIAN PFA va prelua întreaga responsabilitate o rezolvării garanţiei.
 • Termenii şi condiţiile de garanţie sunt în conformitate cu prevederile ordonanţa Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecţia consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 zile.
 • În situaţia în cere în perioada de garanţie, produsul cumpărat de dumneavoastră se dovedeşte a fi defect din motive de proiectare, execuţie sau materiale deficitare, din cauze neimputabile dumneavoastră, acesta va fi reparat gratuit, dacă se supune termenilor de garanţie.
 • Garanţia işi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:
 • Defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare prescrise în manualul de utilizare.
 • Utilizarea produsului în alte scopuri decât cel pentru care a fast conceput.
 • Deteriorare termică, mecanică sau plastică provocată prin lovirea aparatului sau orice alte afecţiuni care conduc la aceste tipuri de deteriorare ori deteriorarea marcajului cu modelul şi seria aparatului.
 • Contact cu substanţe lichide, incendiere, expunere la soare, trăsnete, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenţii neautorizate de natură hardware sau software, conectări la PC care nu corespund din punct de vedere al electrosecurităţii. (dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeală sau oxidarea pe orice suprafaţa a produsului.
 • Distrugerea circuitelor interne datorită şocurilor de tensiune ale reţelei electrice.
 • Intervenţii sau reparaţii efectuate de către persoane neautorizate de către vânzător
 • Neconcordanţă intre seria IMEI înscrisă pe produs şi cea înscrisa pe certificatul de garanţie al acestuia.
 • Folosirea accesoriilor (baterii, încărcătoare, etc) neoriginale, altele decât cele recomandate de producător.
 • Deteriorarea şuruburilor sau a sigiliilor.
Aducerea la conformitate a produsului va fi efectuată într-o perioadă de maxim 14 zile calendaristice de la data predării produsului în service/punctul de colectare. 
 • TOCUT CRISTIAN PFA nu poate fi făcut răspunzător pentru pierderea informaţilor sau orice prejudicii, singură noastră obligaţie fiind aceea de a repara sau înlocui echipamentul defect (sau părţile acestuia). De asemenea, în cazul efectuării de reparaţii hardware pentru echipamentele aflate în garanţie, TOCUT CRISTIAN PFA nu este răspunzător pentru o eventuală pierdere de software. Prin urmare recomandăm efectuarea de backup a datelor şi a software-urilor aflate pe produsele prezentate în service.
 • Nu răspundem pentru pierderea datelor în urma virusării sistemului dvs. orice reclamaţii ulterioare considerându-se a fi nefondate. în cazul înlocuirii unui echipament sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului. Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.
 • Timpul de nefuncţionale din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie şi curge, după caz, din momentul la care este adusă la cunoştinţă vânzătorului lipsă de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător, şi până la aducerea produsului în stare normală şi respectiv al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către client în acest sens se va face menţiune în certificatul de garanţie.
 • Dacă vânzătorul nu constata existenţa unui defect pentru care se angajează răspunderea acestuia, situaţia este considerată o solicitare nejustificată de acordare a garanţiei pentru care poate cere cumpărătorului contravaloarea manoperei manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanţă/oră.
 • Produsele consumabile (cartuşe de imprimanta, baterii, acumulatori etc) şi accesoriile fără componenţa electronică vândute separat (cabluri, huse, folii de protecţie, genţi etc.) nu beneficiază de garanţie. Clientul are obligaţia de a verifica buna funcţionare a acestora în momentul achiziţionării.
 • Nu răspundem de eventualele incompatibilităţi intre sistemele sau ansamblele livrate de noi şi produsele altor firme.
 • Problemele de natură software (legate de sistemul de operare, aplicaţii, etc) nu fac obiectul garanţiei, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către client a tarifelor de service în vigoare.
 • Monitoarele LCD beneficiază de garanţie, însa nu se consideră defect an anumit număr de anomalii la nivel de sub-pixeli stabilit de către producător.
 • Nu se poate interveni şi nu se repară telefoanele care vin blocate cu pardală de iCloud, indiferent de problema sesizată.